VERTALINGEN, TOLKEN, SPREKERS EN BEURSDIENSTEN IN BONN

VERTALINGEN IN BONN

Het vertaalbureau Multilingua International is in de VN-stad Bonn gelegen en biedt vertalingen voor alle wereldtalen in alle vakgebieden aan. Bij de twaalf wereldtalen Engels, Chinees, Hindi, Spaans, Frans, Arabisch, Russisch, Portugees, Bengaals, Duits, Japans en Koreaans gaat het om de meest gesproken talen in de wereld.

Volgens de hoogste kwaliteitseisen garandeert Multilingua International een vakkundig professionele vertaling. Elke vertaling wordt door een onafhankelijke  revisor herzien om het best mogelijke eindproduct te garanderen.

BEËDIGDE VERTALINGEN BONN

Beëdigde vertalingen worden benodigd in talrijke situaties, waarin een bevestiging van de juistheid en volledigheid van de vertaling noodzakelijk is om erkenning in het land van bestemming te krijgen. Tot de voorbeelden, waarbij legalisaties en soms aanvullend apostillen noodzakelijk zijn, behoren attesten en diploma’s van buitenlandse onderwijsinstellingen, contracten en vonnissen alsook huwelijks- en geboortecertificaten.

VERTALINGEN

TOLKEN

TOLKEN IN BONN

In tegenstelling tot een vertaler, draagt een tolk een niet-vastgelegde tekst van de ene naar de andere taal over. Doorgaans gaat het hierbij om gesproken teksten. Multilingua International maakt een onderscheid tussen vier verschillende tolktypen. Een simultaanvertaling gebeurt gelijktijdig, meestal vanuit een tolkencabine.

Bij het consecutief tolken maakt de tolk aantekeningen tijdens de brontekst en vertaalt deze na afloop daarvan. Bij het zogenaamd fluistertolken, die voor kleine evenementen met weinig anderstalige deelnemers geschikt is, wordt aan de luisteraars door middel van een mobiele fluisterinstallatie de vertaling overgedragen. Het gesprekstolken lijkt op het consecutief tolken, de brontekst wordt echter in kortere segmenten vertaald.

TOLKSERVICE

Multilingua International is er trots op, u een tolkservice in alle wereldtalen te kunnen aanbieden. Bovendien kunnen wij u ook nog met de praktische realisatie van uw evenementen ondersteunen, want met behulp van onze gecertificeerde technische partners kunnen wij de benodigde conferentie- en tolktechniek voor u organiseren.

PROFESSIONELE TAALDIENSTEN TEGEN DE BESTE CONDITIES

Bij ons profiteert u van maximale servicekwaliteit en klanttevredenheid. Ons team adviseert u bij de praktische realisatie van uw projecten, maakt gratis offertes op en voert uw opdrachten snel en tot uw grootste tevredenheid voor u uit.

OPGELEIDE
TAALEXPERTS

GRATIS
OFFERTES

AANTREKKELIJKE
PRIJZEN

EXPRESSE
SERVICE

PROFESSIONELE SPREKERS IN BONN

Ook behalve de traditionele vertaling biedt Multilingua International uit Bonn gekwalificeerde sprekers aan. Eender of het hierbij om synchrone -, reclame- of professionele sprekers voor radioproducties gaat. Wij zorgen voor de professionele voorbereiding, de montage en de afwerking.

Het resultaat krijgt u in de/het door u gewenste spreekstijl en doelformat. Dit alles gebeurt ofwel in onze interne studio ofwel in één van onze partnerstudio’s.

SPRAAKDIENSTEN

BEURSDIENSTEN

BEURSDIENSTEN IN BONN

Om onze klanten ook bij internationale optredens, zoals bijvoorbeeld jaarbeurzen, te kunnen ondersteunen, zorgen wij voor gekwalificeerd anderstalig beurspersoneel. Een zelfzekere houding is bij deze presentatievorm in beslissende mate verantwoordelijk voor het succes. De aangewezen uitdrukkingswijze en stabiele talenkennis zijn essentieel.

In de vorm van Setcards krijgen onze klanten informatie om de door gen gewenste kandidaten zeer eenvoudig te selecteren. Ook indien er op korte termijn een tolk uitvalt, kunnen wij dankzij ons gefundeerd netwerk meestal snel een oplossing bieden en tolken voor uw deelname aan de jaarbeurs organiseren.