TOLKEN

Wij bieden ervaren tolken voor alle wereldtalen en tolktypen. Wij garanderen onze klanten een gerenommeerd projectmanagement en een hoge mate van professionaliteit door samenwerking met erkende tolken voor alle vakgebieden. Dankzij onze samenwerking met gecertificeerde technologieleveranciers kunnen wij niet alleen tolken beschikbaar stellen voor onze klanten, maar hen ook voorzien van de benodigde conferentie- en tolkapparatuur voor evenementen.

TOLKTYPEN

Simultaanvertalen
Simultaanvertaling gebeurt parallel aan de brontekst vanuit een geluiddichte tolkencabine. Meestal zitten twee simultaantolken in een cabine en wisselen deze elkaar regelmatig af, aangezien dit type tolken de hoogste concentratie vereist. Dit tolktype wordt gebruikt wanneer simultaan naar meerdere talen moet worden vertaald en de voortgang van het evenement geen vertragingen toelaat.

Simultaantolken worden bijv. ingezet bij conferenties, congressen, openbare evenementen waarbij de pers aanwezig is of symposia.

Consecutief tolken
Bij consecutief vertalen maakt de tolk aantekeningen tijdens de brontekst en vertaalt deze na afloop daarvan in de betreffende taal.

Consecutief tolken worden ingezet bij kleinere evenementen, bijv. ontvangsten, zakelijke bijeenkomsten en vergaderingen in klein gezelschap.

Fluistertolken
Bij dit tolktype fluistert de tolk de luisteraar (meestal 1-2) de brontekst simultaan in het oor via een mobiele fluisterinstallatie. Bij gebruik van een persoonlijk audiosysteem spreekt de tolk in een microfoon terwijl de luisteraars ontvangers met hoofdtelefoons dragen.

Fluistertolken worden gebruikt voor kleine evenementen met weinig anderstalige deelnemers, bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, rondleidingen of excursies.

Gesprekstolken
Dit tolktype wordt ook wel onderhandelingstolken genoemd en is een bijzondere vorm van consecutief tolken, waarbij de tolk telkens achteraf korte segmenten van de brontekst vertaalt.

Gesprekstolken worden ingezet bij zakelijke of ambtelijke bijeenkomsten en gerechtelijke zittingen.

ONZE TOLKEN

Onze tolken hebben allemaal een tolkopleiding voltooid en hebben vele jaren beroepservaring met uitstekende referenties uit vele opdrachten.

Bent u tolk (m/v) en wilt u met ons samenwerken? Dan vindt u hier informatie voor uw sollicitatie.

AANVULLENDE DIENSTEN

Beëdigde tolken voor notariële en gerechtelijke zittingen

Tolktechniek

Vertaling/proeflezen van evenementteksten